Kiinassa puiden runkojen alaosan valkoisella maalauksella on useita syitä. Yleinen selitys on, että valkoinen maali toimii puun suojana. Valkoinen maali heijastaa auringonvaloa ja vähentää puun vaurioitumisen riskiä auringon säteiden vaikutuksesta, erityisesti kuumina kesäkuukausina. Lisäksi valkoinen maali estää puun kuoren vaurioitumisen hyönteisten, sienien ja muiden taudinaiheuttajien toimesta. Valkoinen maali auttaa myös alentamaan rungon lämpötilaa, jolloin puu voi paremmin selviytyä äärimmäisistä ilmasto-olosuhteista.

Lisäksi valkoisen maalin käytöllä voidaan saavuttaa merkintävaikutus. Esimerkiksi maaseutualueilla valkoista maalia voidaan käyttää merkitsemään peltojen rajat tai osoittamaan yksityisomistusoikeutta. Lisäksi valkoista maalia voidaan käyttää tienvarsipuiden kohdalla parantamaan näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kiinassa puiden runkojen alaosan valkoiseksi maalaaminen tehdään puun suojelemiseksi, rajamerkinnöiksi tai omistusoikeuden osoittamiseksi sekä näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
Tämä artikkeli on otettu lainauksena https://teawares.wordpress.com/, alkuperäinen teksti löytyy Why are the lower parts of tree trunks painted white in China?